„Objevuju, vymýšlím a realizuju projekty, které mají smysl.“

Kreativec, iniciátor, podporovatel, inspirátor, popularizátor, copywriter, PR a tak vůbec.
Vyhledávám témata, projekty a příležitosti s potenciálem. Pracuju na jejich rozvoji, realizaci a popularizaci. Dávám nový život zapomenutým příběhům, osobnostem i prostorům. Snažím se objevit mimořádné schopnosti zdánlivě nenápadných lidí, podporovat je v rozvoji a inspirovat je k využití jejich potenciálu.

Nově se věnuji konzultacím v PR a obsahovém marketingu, poradím Vám ale také s aktivitami pro Vaše zákazníky nebo fanoušky, nebo s Vámi proberu možnosti, jak zaujmout zajímavými a chytrými reklamními předměty.

reference_arrow

Projekty

Zamilovaný rebel? Karel Čapek a jeho světová premiéra v Hradci Králové – brožura

Zamilovaný rebel? Karel Čapek a jeho světová premiéra v Hradci Králové – brožura

Hradecké období v životě Karla Čapka je tak často opomíjeno, že jsem ho chtěla nějak připomenout a upozornit na to, jak bylo pro začínajícího spisovatele důležité. V roce 2021 se to povedlo. Brožura s originálními ilustracemi Evy Horské má dvě části – v první se dozvíte o Karlu Čapkovi a jeho studentském životě v Hradci, druhá část je věnovaná Čapkově hře R.U.R. a robotům. Na poslední straně papírové skládačky je figurka robota, kterého si můžete složit a zavěsit jako dekoraci.
Brožuru vydala Společnost ochránců památek ve východních Čechách u příležitosti 100. výročí uvedení Čapkovy hry R.U.R. v královéhradeckém divadle.

Putování pro Broumově a Nowe Rudě – brožura

Putování pro Broumově a Nowe Rudě – brožura

Úkol byl jasný – zpracovat brožurku pro všechny generace o Broumově a Nowe Rudě – a to rychle. Ve spolupráci s ilustrátorkou Pavlou Baštanovou a grafikem Michalem Čepelkou jsme vytvořili skládačku s plánkem obou měst s jejich zajímavostmi a s pohlednicí k vystřižení a dobarvení. Broumovská část navíc obsahuje různé úkoly pro návštěvníky města. Ti tak v jednom materiálu získají originálního průvodce s tipy na zajímavá místa a pohled jako suvenýr i jako aktivitu pro děti. Brožura vyšla v roce 2020 v české a polské verzi. Vydalo ji město Broumov v rámci projektu Překračujeme hranice.

Divá bába

DIVÁ BÁBA

Divá bába je putovní cykloknihovna českých klasiků. Potkáte ji na vybraných koupalištích nebo u rybníka, časem možná i v parku. Divá bába veze nový zážitek z četby, povídání o knížkách, předčítání a další aktivity. Bába vyjíždí sezónně a půjčení zajišťuje zdarma. Informace o tom, kam se Bába právě chystá a fotky z cest , najdete na FB nebo Instagramu.

Příliš dobrá Babička & Božena Němcová: Drama života první české spisovatelky

PŘÍLIŠ DOBRÁ BABIČKA & BOŽENA NĚMCOVÁ: DRAMA ŽIVOTA PRVNÍ ČESKÉ SPISOVATELKY

Tištěný materiál vydaný k 200. výročí narození naší první velké spisovatelky je koncipován jako brožura o dvou částech. V první části přibližuje čtenáři její nejdiskutovanější dílo – novelu Babička. Druhá část se snaží objektivně shrnout krátký život Němcové, aniž by zacházela do bulvárních detailů a zároveň přináší méně peprné, ale o to zajímavější informace. Součástí brožury jsou také tipy na výlety v kraji, ve kterém prožila Božena dětství a mládí, a kreativní list s úkoly. Brožura je doplněna originálními ilustracemi hradecké ilustrátorky Evy Horské.

Texty a koncept brožury: Ilona Machová, ilustrace: Eva Horská, sazba: Jan Záliš, produkce: Kladské pomezí, z. s.

Změna zin

ZMĚNA — D.I.Y. ZIN

Změna bylo téma, které jsem na podzim 2019 zadala několika mladým tvůrcům – na formátu A5 měli reflektovat téma změny, kterou pociťují ve svém životě, svém okolí, apod. Do projektu se zapojila desítka autorů, kteří různými způsoby o změně psali nebo ji zpracovali vizuálně – ať už formou fotografie, grafiky, kresby, nebo dokonce videa nebo performance. Na základě jejich prací vznikl samizdatový zin, který je nyní buď ke stažení ve formátu pdf nebo k zakoupení v papírové podobě. Jeho low cost podobu doplňuje minimalistická výšivka na obálce od Kateřiny Zelingerové.

Čapek: web a brožura s mapou o životě Karla Čapka a jeho sourozenců

Čapek: web a brožura s mapou o životě Karla Čapka a jeho sourozenců

V roce 2016 jsme spolu s Hasanem Zahirovićem, odborníkem na život a dílo Karla Čapka, iniciovali vytvoření materiálů o životě rodiny Čapkových. Díky spolupráci s organizací Branka, o. p. s., Královéhradeckým krajem a dalšími institucemi se nám podařilo vytvořit webové stránky a mapu s brožurou o všech třech sourozencích, jejich životě a tvorbě. Na projektu jsem se podílela jako rešeršista, autor části textů a itinerářů. Popularizaci tvorby Karla Čapka se nadále věnuji i v současnosti.

V lednu 2019 jsem spolu s Hasanem Zahirovićem navrhla čestné občanství města Hradec Králové pro Karla Čapka. Město ho schválilo a předalo in memoriam 1. května 2019.

Vokurkova pouliční kuchařka: D.I.Y. zin – kuchařka z pouličních surovin

Vokurkova pouliční kuchařka: D.I.Y. zin – kuchařka z pouličních surovin

V roce 2019 jsem na základě textů, které sesbíral a sepsal můj kamarád a zaměstnanec ubytovny pro lidi bez domova, Martin Havel, připravila ilustrovanou kuchařku. Ilustrace pro 15 receptů vznikaly pod rukama osmi, převážně královehradeckých výtvarníků, z řad profesionálů i amatérů. Sazbu připravil grafický designer Martin Hůla ze studia Carton Clan. Kuchařka vyšla v nákladu 50 ks. Vazby byly z poloviny ručně šité, z poloviny nesešité. Záměrem kuchařky bylo upozornit na téma bezdomovectví. V současnosti jednám o dalším osudu kuchařky.

Hradeckej King Skate: výstava z historie hradeckého skateboardingu

Hradeckej King Skate: výstava z historie hradeckého skateboardingu

Na podzim 2018 jsem v rámci premiéry českého dokumentu Šimona Šafránka King Skate připravila velký event v Bio Central. Součástí úspěšné akce byla i výstava v kavárně kina, pro kterou jsem ve spolupráci s místními skateboardisty sesbírala množství materiálů zejména ze 70., 80. a 90. let, které měly souvislost s hradeckou skateboardovou scénou. Videa, fotografie, ale i oblečení, boty a skateboardové vybavení doplnila dobová hudba.

Výstava se setkala s velkým zájmem. Zaujala i současného ředitele pardubického muzea Tomáše Libánka, který mě přesvědčil, že obsah výstavy by měl potenciál i pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Proto jsem se obrátila na vedení muzea, které v současnosti skateboardovou subkulturu a její historii v HK dále mapuje.

Věřím, že výstavu se v následujících několika měsících podaří sestavit a otevřít veřejnosti.

jeden a půl holky: mé kreativní já

jeden a půl holky: mé kreativní já

Nejdřív byla holka a potom jí bylo ještě půl navrch. Přišla ze tmy, z větru, z vody, z lesa, louky. Vyrostla z borůvčí a vřesu. Voní po moři a dřevu.

Každý, kdo pracuje hlavou ví, že odpočívat se musí. A protože mi to nedá, odpočívám při tvoření. Pěstuju trpělivost při vyšívání, objevuju přírodu při sbírání, zabývám se využitím prazvláštních materiálů – tedy upcykluji…

jeden a půl holky je členem skupiny aktivních žen Ateliér Ženy, kterou založila v roce 2009. Ženy aktuálně sní.

Změna zin

ČASOVÁ BANKA V HK

Princip časové banky jsem objevila v roce 2011 díky článku o komunitních projektech ve světě. Líbilo se mi, že si lidé mohou mezi sebou pomáhat, měnit věci nebo služby, nebo dát starým věcem nový domov tam, kde je ještě někdo využije. Kombinace dobrovolnosti a ekologické udržitelnosti, zábavy a setkávání lidí, bylo přesně to, co mě vedlo k založení lokální skupiny Časová banka v HK. Skupina funguje samospádem, jen s minimálním zásahem administrátora, bez peněžních prostředků a převážně pomáhá zprostředkovat výměnu různých věcí, knih, ale v sezóně třeba i přebytků ze zahrady.

O mně

Kreativec, iniciátor, podporovatel, inspirátor, popularizátor, copywriter, PR a tak vůbec. Vyhledávám a objevuju témata, lidi, projekty, prostory a příležitosti s potenciálem. Pracuju na jejich rozvoji, realizaci a popularizaci. Snažím se najít mimořádné schopnosti zdánlivě nenápadných lidí, podporovat je v rozvoji a inspirovat je k využití jejich schopností. Vyhledávám zapomenuté příběhy, osobnosti a prostory a snažím se jim dát nový život.

Nově se věnuji konzultacím v PR a obsahovém marketingu, poradím Vám ale také s aktivitami pro Vaše zákazníky nebo fanoušky, nebo s Vámi proberu možnosti, jak zaujmout zajímavými a chytrými reklamními předměty.

CV reference_arrow
Ilona Machová
piste@ilonamach.cz
+420 777 447 566


facebook